COMJIB: Seguretat jurídica per a la prosperitat

COMJIB: Seguretat jurídica per a la prosperitat

El nou Secretari General de la conferència de Ministres de Justícia dels països iberoamericans, el guatemalenc Arkel Benítez Mendizábal, va anunciar, en assumir el càrrec davant el ministre de Justícia d'Espanya, la Secretaria General Iberoamericana i altres distingides autoritats pertanyents al món jurídic i polític , la compatibilització de les agendes de justícia i desenvolupament social com a nou objectiu general a escometre des de la Secretaria Secretaria General. Per aquest motiu, la Conferència de Ministres de Justícia de los Països Iberoamericans –COMJIB- está llevando a cabo una ardua tarea de construcción de indicadores de seguridad jurídica para Iberoamérica. D'altra banda, la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona, va posar l'accent a la necessitat de construir indicadors de seguretat jurídica per a Iberoamèrica durant el seu I Congrés de seguretat jurídica i democràcia a Iberoamèrica, celebrat a 2013 a la ciutat de Girona. Per totes aquestes raons, ambdues institucions ja han acordat unir esforços per fer possible l'organització i celebració del II Congrés de seguretat jurídica i democràcia a Iberoamèrica, que se celebrarà el proper mes de setembre a la ciutat de Girona.

Recent Posts

Comença a escriure i premeu Intro per buscar

Casricafoto presentació Casa América