Programa

Presentació

L'any,,es,es va celebrar a la ciutat de Girona el I Congrés sobre "Seguretat Jurídica i Democràcia a Iberoamèrica",,es,L'esdeveniment va tenir una repercussió molt significativa,,es,especialment en l'àmbit llatinoamericà,,es,de manera que els organitzadors van decidir continuar el projecte de manera tal que les edicions parells del congrés es realitzin en la Ciutat de Girona i les edicions imparells es duguin a terme en diferents ciutats llatinoamericanes,,es,Per aquesta II edició del Congrés s'ha escollit la ciutat de Buenos Aires,,es 2013, se celebró en la ciudad de Girona el I Congreso sobre “Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica”. El evento tuvo una repercusión muy significativa, especialmente en el ámbito latinoamericano, por lo que los organizadores decidieron continuar el proyecto de manera tal de que las ediciones pares del congreso se realicen en la Ciudad de Girona y las ediciones impares se lleven a cabo en diferentes ciudades latinoamericanas. Para esta II edición del Congreso se ha escogido la ciudad de Buenos Aires.

El II Congrés biennal sobre seguretat jurídica i democràcia a Iberoamèrica estarà dedicat al tema "Seguretat Jurídica,,es,i està organitzat per FORES,,es,Fòrum d'Estudis sobre l'Administració de Justícia,,es,i la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona,,es,A més ha estat declarat d'Interès Nacional per la Presidència de la Nació de la República Argentina,,es,L'esdeveniment pretén ser un punt de trobada dels juristes iberoamericans,,es, la pobresa i la corrupció, y está organizado por FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) y la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Además ha sido declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la Nación de la República Argentina.

El evento pretende ser un punto de encuentro los juristas iberoamericanos, per tal d'enfortir les nostres institucions i millorar la protecció dels drets dels ciutadans. La temàtica escollida per a aquest segon congrés reuneix una sèrie de qüestions de gran importància per a la realitat iberoamericana,,es,els països més corruptes són al seu torn els més pobres i està provat que la corrupció aprofundeix les causes que generen pobresa de diverses formes,,es,com ara la creació d'ineficiències en serveis públics bàsics com l'educació,,es. A Amèrica Llatina la pobresa i la indigència han disminuït els darrers anys, però encara queden milions de persones vivint per sota el llindar de la pobresa; a la Península Ibèrica, per la seva part, noves manifestacions de pobresa han aparegut amb la crisi econòmica i les noves onades d'immigració. En ambdós marges de l'Oceà Atlàntic els problemes de corrupció són cada vegada més preocupants. Com és sabut, la relació entre corrupció i pobresa ha estat establerta en estudis de diverses disciplines: los países más corruptos son a su vez los más pobres y está probado que la corrupción profundiza las causas que generan pobreza de diversas formas, tales como la creación de ineficiencias en servicios públicos básicos como la educación, la salut o el transport. D'altra banda, l'anomenada petita corrupció afecta especialment i de manera directa la població més pobra que es veu sotmesa a peticions de suborn per accedir a drets o fer ús de serveis.

La seguretat jurídica és, d'acord amb la concepció que es comparteix en aquesta iniciativa, un concepte que va més enllà de l'estat de dret i exigeix no només que les autoritats se subjectin a accionar a les normes jurídiques sinó que els legisladors i altres participants en el procés legislatiu facin els màxims esforços perquè les normes siguin eficaces i efectives. Així doncs, una millora en els nivells de seguretat jurídica necessàriament impactarà positivament en el descens de la corrupció i dels nivells de pobresa i indigència.

En el marc d'aquestes idees mestres, el programa del congrés s'estructurarà de la manera següent: :

Jornada 1

Matí
9:00h- Recepció, registre i entrega de materials
10:00h- Acte d'inauguració.
12:00h- Conferència inaugural.

Tarda
16:00h- Primer panell: Inseguretat jurídica, pobresa i corrupció

Jornada 2

Matí
9:00h- Segon panell: Accés a la informació pública i transparència corporativa: dos pilars de la seguretat jurídica en la lluita contra la corrupció i la pobresa
11:30h- Tercer panell: La lluita contra la pobresa a través de la Llei

Tarda
16:0h- Quart panell: Prevenció, sanció i recuperació d'actius de la corrupció

Jornada 3

Matí
9:00h- Cinquè Panell: Justícia i Pau. L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible #16 de Nacions Unides, una finestra d'oportunitat per a la seguretat jurídica a Iberoamèrica cap el 2030.
11:30h- Presentación de la propuesta de indicadores de seguridad jurídica para Iberomaérica

Tarda
16:00h- Conferència de clausura
17:30h- Acte de clausura

Auspiciat per:

banner_congreso

Organitzat per:

BANNER-COLABORADORES

Patrons de la Cátedra:

patronos_banner

Comença a escriure i premeu Intro per buscar